«

»

Mar
01

Наградени бяха участниците в регионалния конкурс “Мартичка”

С посрещането на Баба Марта и Световния ден на самодейността бяха наградени участниците в регионалния конкурс „Мартичка”, организиран от ЦПЛР-ОДК Велинград и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Велинград.
Участниците представиха ръчно изработени мартенички, пана, картички, кукли и композиции свързани с Баба Марта.
Със стотиците експонати бе подредена изложба във фоайето на ОДК, а комисии се зае да определи най-добрите творби в различните категории и по възрастови групи.
Наградите бяха връчени тържествено в двора на учебното заведение от директора на центъра Катерина Мирчева, секретаря на МКБППМН Елисавета Миланова и началника на отдел „ХСД” Марияна Зинкова.
Участие в празничната програма взеха възпитаниците на школите журналисти, саксофон, флейта, пиано, ДЮВИШ „Звънче” и атрактивните танцьори от КСТ ”Импулс-Велинград 2002”. Отличните участници са:
Детски Градини
1 място-картичка- ДГ „В. Терешкова“, група „Слънце“ с. Ярджиловци
1място- кукла- Ива Шуманова и Ася Дурлева-ДГ “Слънчице‘‘,
1място- кукла- ДГ „Слънчице“ 1група „Пинокио“
1място- композиция- Любомира Кехайова ДГ “Радост“
1място- мартеничка- Божидара Аршинкова ДГ “Радост“
1 място- пано- ДГ “Пролет“ с. Драгиново
1 място- композиция- ДГ „Пролет“ с. Драгиново , група „Слънчо“
2 място- картичка- Петя Петрославова -4група ДГ „Слънчице“
2 място- композиция- 2 група“Слънчице“
2 място- пано- ДГ „Еделвайс“
2 място- кукла- София Цопанова ДГ “Радост“
2 място- мартеничка- Виктория Муртина ДГ“Радост“
3 място- картичка 3група“Слънчице “Никол Вишанина
3 място- мартеничка Мариян Джиханов ДГ “Слънчице“
3 място- пано- ДГ“Еделвайс“, гр “Пчелички“
3 място- композиция- Димитър Пашов ДГ “Радост“
3 място- композиция- ДГ “Пролет“ с. Драгиново , гр.“Слънчо“
3 място- композиция- Дерия Вранчева ДГ „Пролет“ с. Драгиново
Поощрение- композиция –Полудневна детска градина при „Д-р П. Берон” с. Бирково
Поощрение пано Александър Перчинков ДГ “Пролет“ с. Драгиново
Награди на МКБППМН:
Александър Клашнов ДГ “Слънчице“
Велислава Праматарова ДГ “Радост“
Елица Джонгалова ДГ „Радост“
Никол Газаренова ДГ „Радост“
1-4 клас
1 място мартеничка -Фатиме Мустафа ОУ “Хр. Ботев“ с. Абланица
1 място пано- Янаки Козлодеров 2 клас ИСУ „ В. Левски“
1 място- кукла- Петър Гърбев 4 клас, ИСУ „В. Левски“
1 място- композиция- Мария Кошеджийска 4 кл. ИСУ “В. Левски“
1 място- картичка- Роза Маджарова 3клас ОУ “Г. Бенковски“
1 място- композиция- Албен Бъсин 1 а , ИСУ „Св. Св. Кирил и Методий“
2 място- мартеничка- Теодора Великова 1клас ОУ “Г. Бенковски“
2 място- кукла- Виктория Димитрова 4б клас ИСУ “В. Левски“
2 място- композиция -Емил Янков 3 клас, ОУ “Г. Бенковски“
2 място-пано Калоян Шолев 1клас от ИСУ“В.Левски“
2 място- картичка- Красимира Лилова СУ „М.Драгинов“
3 място- композиция- Гергана Гяурова -2 клас ОУ “Г.Бенковски“
3 място- композиция- Муса Толупов ОУ “Хр. Ботев“, с. Абланица
3 място- мартеничка- Али Пойраз 2клас ОУ „Хр.Ботев“ с. Абланица
3 място- пано- Георги Юргакиев 1 клас, “Св .Св. Кирил и Методий“
3 място- композиция- Тодор Пърков 1 клас ИСУ “В. Левски“
3 място- кукла- Соня Огнянова 3клас ОУ “Г. Бенковски“
3 място- картичка- Благовест Калев ОУ “Г.Бенковски“
3 място- кукла- Момчил Дремалов 4кл., школа ИИ ЦПЛР-ОДК
Поощрение пано: Александра Спирова и Антония Керина 3 клас ОУ“Хр.Ботев“
Поощрение пано: Иван Бояджиев , Боил Петров, Георги Петков, Вангелия Китанова Христалина Графова- 3 клас ОУ “Хр. Ботев“
Поощрение мартеничка: Теодор Цопанов 2 а клас от ОУ “Хр. Ботев“ и Надежда Кръстева 2 а клас от ОУ “Хр. Ботев“
Поощрение композиция Сибел Мехмед 4 клас ИСУ“В. Левски“,
Албен Бъсин 1 клас ИСУ “Св. Св. Кирил и Методий“
Награди от МКБППМН:
Ивана Мирчева 3 а клас от ОУ “Хр.Ботев“
Христо Патин от ОУ “Г. Бенковски“
Фатиме Мустафа ОУ“Хр. Ботев“ с. Абланица“
Ана-Мария маринова 1 а клас от ИСУ „Св .св. Кирил и Методий“
Антония Пиперова школа ИИ ЦПЛР-ОДК
Светослав Кининчев 3 а клас от ИСУ „В. Левски“
5-7 клас
Голяма награда Васил Ганев 5 а кл. ОУ “Хр. Ботев“
1 място-композиция -Павел Кънчев ОУ “Хр. Ботев“
1 място- мартеничка- Зюлкер Муса СУ“ Хр. Смирненски“ с. Св. Петка
1място- кукла- Мирослав Мутафалов 7кл. ЦСОП
1 място- пано- Хава Арнауд 6 кл ОУ“ Д-р П. Берон „ с .Бирково
1 място- пано- Александрина Тожарова 6 клас от ОУ “Н. Рилски“
1 място- картичка- Денислав Садъков СУ “М. Драгинов“
1 място- кукла- Фатиме Лилова СУ “М. Драгинов“
2 място кукла Никол Ненова СУ “Н. Маринов“ гр.Търговище
2 място- мартеничка- Атидже Кенан ОБУ “В. Левски“ с. Кръстава
2 място- пано- Ася Хаджиева 7 клас от ДЦДМУ
2 място- композиция- Айше Дерменджиева 5клас от ОУ “Д-р „ П. Берон“ с. Бирково
2 място- картичка- Нафи Сеферова 5кл. СУ “М .Драгинов“
2 място- композиция- Димитър Кошеджийски ОУ “Н. Рилски“
3 място- кукла- Силвия Хаджиханова 6 клас СУ „М. Драгинов“
3 място- картичка- Габриела Хаджиева 6 клас СУ „М. Драгинов“
3 място- композиция -Фатиме Чолакова ОУ“Д-р П.Берон“
3 място- пано- Теодора Станкова 7кл ДЦДМУ
Поощрение- кукла Мирослав Мутафалов ЦСОП
Награди на МКБППМН
Петко Шуманов-7клас от ОУ”Хр.Ботев”
Анджелина Антонова 6 клас ИОУ “Неофит Рилски”
Мирослав Мутафалов 7клас от ЦСОП
Айше Дерменджиева 5клас от Оу “Д-р П.Берон”,с.Бирково
Венелин Кадьов школа ИИ ЦПЛР-ОДК
8-12 клас
1място- композиция- ПГ „Иван Вазов“
1място- картичка- Василева Ковачева 9 кл школа ИИ ЦПЛР-ОДК
1място- мартеничка- Емине Селим 8кл Обу „В.Левски“ с.Кръстава
1място- пано- Александра Делиева ЦСОП
2 място- мартеничка- Фатиме Ибрахим Обу „В.Левски“с.Кръстава
2място- Пано- Николай Терзиев ДЦДМУ
2място- пано- Рафаела Радкова ДЦДМУ
2място- пано- Иван Иринов ДЦДМУ
Поощрение: Арфе Джамбаз 9клас ОУ “В. Левски“ с. Кръстава, Мехмед Джамбаз ПГГС „Хр. Ботев“, Красимир Кичилиев ПГГС „Хр. Ботев“,
Награди от МКБППМН
Йордан Добрев ЦСОП
Василена Ковачева школа ИИ ЦПЛР-ОД

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
база узнать адрес по номеру телефона новосибирской области найти мобильная телефонная телефонная база определить местоположение по номеру мобильника телефонная база черкасс справочник телефонов жителей владивосток программа для поиска людей на мобильном телефоне справочник номеров телефонов вологодской области поиск номера телефона адресу база адрес - телефон ссылка как найти номер телефона человека по его данным телефонная справочник домашних телефонов орла демоверсии егэ здесь городской справочник телефонов симферополь номера телефонов киев по адресу решебник потапов шевкин телефонный справочник телефонов города владивосток справочник как найти адрес компании по телефону тюменский справочник телефонов найти адрес по моб телефону раменский справочник база данных телефонная украины егэ егэ новые задания по математике Пора бы и поиграть Знакомства sitemap